CHANTING

Chanting står här som samlingsnamn för de många former av gemensam sång som
förekommer i olika andliga traditioner. Bhajan, Kirtan, Sadhana, Mantrasång är andra benämningar.

Dessa sånger bygger på upprepande av ganska korta fraser som även den som aldrig hört sången
förr snabbt lär sig sjunga. Kompet består oftast av gitarr och andra akustiska instrument.

Nedan kan du snabbt hitta närmaste möjlighet att vara med, och om du är en av dem som erbjuder
dessa sångtillfällen så kommer du automatiskt med nedan om du använder något av de kursiverade
orden ovan i texten du lägger in i Kalendariet.
 2023-04-29 Yogasadhana - ett-årig fördjupningskur... Lena JayAtma, Lavand... Hälsingland